slotxo

!!! แจ้งเพื่อทราบ !!!

เนื่องวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ จะทำการปิดปรับปรุง ตั้งแต่ช่วงเวลา 00.00 - 05.00 น. ทั้ง 2 วัน โดยประมาณ จะทำให้ไม่สามารถทำรายการ ถอน ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ